...

עדכון חשוב של רשות המיסים על שינוי משמעותי בתהליך הנפקת הקבלות לתורמים, אשר צפוי להיכנס לתוקף החל מה-1 בינואר 2025

НКО в Израиле

עדכון חשוב של רשות המיסים על שינוי משמעותי בתהליך הנפקת הקבלות לתורמים, אשר צפוי להיכנס לתוקף החל מה-1 בינואר 2025.
השינוי נועד לייעל את תהליך מימוש הזיכוי במס עבור התורמים ולהקל על ניהול רישומי התרומות עבורכם.

על פי ההנחיות החדשות של רשות המסים, מוסדות ציבור (עמותות או חל”צ) המחזיקים באישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יידרשו להנפיק קבלות לתורמים באמצעות תוכנה המאפשרת התממשקות ישירה עם מערכת התרומות הדיגיטלית של רשות המסים.

המערכת הדיגיטלית של הרשות תקצה מספר רישום ייחודי לכל קבלה שתופק באמצעות התוכנה הממוחשבת של העמותה או החל”צ. מספר זה יופיע על הקבלה בנוסף למספר האסמכתא הרגיל. פרטי הקבלה יועברו באופן אוטומטי לרשות המסים וישמרו באזור האישי של התורם באתר הרשות.

יתרונות המערכת התרומות הדיגיטלית של הרשות:
הקלה על התורמים במימוש זכאותם לזיכוי במס, ללא צורך באיסוף ושמירת הקבלות הפיזיות.
ייעול תהליך הגשת הדוח השנתי והחזרי המס עבור התורמים.
אפשרות עתידית לזיכוי מס אוטומטי על ידי המעסיקים של התורמים.
על מנת להיערך לשינוי, על כל עמותה או חל”צ המחזיקה באישור לפי סעיף 46 בתוקף להירשם לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים.
כמו כן, מומלץ ליצור קשר עם יצרן התוכנה או הפלטפורמה הדיגיטלית המשמשת אתכם להפקת הקבלות, ולוודא כי הם השלימו את תהליך ההתממשקות מול המערכת הדיגיטלית של רשות המסים.

אנו מאמינים כי מהלך זה יתרום לשיפור חווית התרומה עבור התורמים, יגביר את היעילות התפעולית של הארגונים ויסייע בקידום השקיפות והאמינות של מוסדות הציבור בישראל.
ליעוץ משפטי, מיסויי ומקצועי בנושא זה מוזמנים לפנות אלינו:
עו”ד מעיין קוסלבסקי – דוא”ל maayan@lawmk.co.il, נייד: 054-6393344 |
רו”ח רומן צלרשטיין – דוא”ל roman@tzer.co.il נייד: 054-4238495

TOPICS > , , , , , , , , , , , ,

Copyright © 2024  |  Roman Tzerelshtein (CPA) 

Webdesign by MarkintoshDesign

Scroll to Top
דילוג לתוכן Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.