...

ביקורת

משרדינו מספק שירותי עריכה וביקורת דו”חות כספיים לחברות.

החיוב למנות רואה חשבון מבקר ולערוך דו”חות כספיים מבוקרים נובע מחוק החברות. חברות בעלי מחזור נמוך העומד בשנת 2021 על פחות מ- 615,408 שח יכולות לפטור עצמם ממינוי רואה חשבון מבקר. אולם פקודת מס הכנסה מחייבת את החברות המגישות דוח למס הכנסה להגיש דוח מבוקר. וכך למעשה כל החברות הפעילות בישראל, חייבות במינוי רואה חשבון מבקר ועריכת דו”חות כספיים מבוקרים.

מטרת העל של הביקורת, היא כמובן לערוך דו”חות כספיים שמשקפים באופן נאות את תוצאות הפעילות העסקית לשנה, ואת מצב העסקים של ההחברה. יחד עם את במהלך הביקורת אנחנו גם נותנים את הדעת לליקויים בהנהלת חשבונות, מסייעים להפחית את חוב המס ולבצע תכנון מס לתקופות הבאות.
התוצר הסופי הוא דו”ח כספי מלא עם חוות דעת חתומה של רואה חשבון, שמוגש על ידינו למס הכנסה, רשם החברות ורשויות נוספות לבקשת הלקוח.
אנחנו דואגים לבצע את הביקורת בצורה יעילה לפי לוחות הזמנים הנדרשים על ידי הלקוח וזאת בכדי הדו”ח יוגש לכל הגורמים הרלוונטיים בזמן: רשויות המס, משקיעים, נותני אשראי ועוד.

הביקורת ועריכת הדו”ח מבוצעת באמצעות תוכנה ייעודית, שמאפשרת לנו לנהל את התהליך בצורה יעיה מול מנהלי החשבונות ובעלי החברה. לאחר הביקורת נשאר תיעוד לכל הבדיקות שנערכו, ניירות עבודה תומכים וראיות ביקורת.

לבקשת הלקוח, הדו”חות הכספיים מוצגים בעברית ואנגלית, ולפי תקינה ישראלית או אחת התקינות המובילות בעולם, IFRS או US.GAAP.

הנהלת חשבונות

משרדינו מספק שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר.

הנהלת החשבונות מבוצעת על גבי תוכנות מתקדמות המאושרות לשימוש על ידי רשות המסים, עם ממשק העלאת מסמכים דיגיטאלי.

למעשה, העברת החומרים להנהלת חשבונות מבוצעת בצורה מקוונת, ללא צורך להעביר את המסמכים פיזית למשרד, כמו כן המסמכים המשמשים להנהלת חשבונות נשארים זמינים לצפייה חוזרת וניתוח.

במסגרת הנהלת חשבונות מבוצעת התאמה שוטפת (בנקים, כרטיסי אשראי, ספקים ולקוחות), ביצוע ההתאמות מבטיח את שלמות הנתונים שמאפשר מיצוי ניכוי ההוצאות לצורך מס ודיווח נכון לרשות המסים. יתרון נוסף בביצוע התאמות שוטף הוא כמובן ערובה לכך שנתוני הנהלת החשבונות משקפים את תוצאות ומצב העסקים של החברה.

אנחנו מאמינים שהנהלת חשבונות הוא אחד הכלים המרכזיים לניהול פיננסי נכון של העסק, ומבטיחים ללקוחותינו הנהלת חשבונות איכותית, מדויקת ושוטפת.

בניית תקציב ובקרה תקציבית

במסגרת שירותי ניהול כספים צוות המשרד מסייע בבניית תקציב וביצוע בקרה תקציבית שוטפת.

תכנון תקציבי ובניית תקציב חיונית להשגת מטרות החברה ולהבטחת שימוש יעיל במשאבים הפיננסיים של החברה להשגת מטרות אלו. כמו כן, התקציב נדרש פעמים רבות על ידי משקיעים פרטיים בחברה וקרנות השקעה, וכן גורמים ממנים כמו הרשות לחדשנות, המשרד לכלכלה ועוד.

בחברות גדולות ומבוססות תהליך בניית התקציב, עורך כחודשיים. בתהליך הבניה מעורבים אנשי מקצוע רבים: כלכלנים, רואי חשבון, אנשי תפעול. בסוף התהליך התקציב מאושר על ידי הנהלת החברה והדירקטוריון. אנחנו יודעים להתאים את תהליך הרכבת ואישור התקציב לצרכי הלקוח, התאמה זאת מאפשרת לבנות ולאשר תקציב בפרק זמן קצר יותר ובמשאבים הקיימים. 

במהלך השנה, נוכל לסייע בבקרה תקציבית. בקרה תקציבית הוא למעשה תהליך בו מבוצעת בחינת תוצאות העסקים בפועל אל מול התכנון.
תוך הצבעה על חריגות תקציביות, ביצוע בהתאם לתכנון וכמובן דיווח הממצאים להנהלה.

דו”חות הבקרה התקציבית מבוססים על נתוני הנהלת החשבונות של החברה, וכוללים סיכום ממצה של תוצאות הדו”ח. עבודה בהתאם לתקציב מהווה ערובה לשיפור התפקוד הפיננסי של החברה.

ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים הוא אחד מאבני היסוד החשובים ביותר בניהול פיננסי של העסק. 

מטרתו המרכזית של ניהול תזרים מזומנים היא להותיר בעסק מספיק מזומן על מנת לשלם את התחייבויותיו וגם לאפשר לבצע השקעות עתידיות. מחזור ההכנסות ורווח או הפסד מספקים תמונה חשובה לגבי מצב העסק, אך חוסר התאמה בין מועדי פירעון התשלומים וגביית התקבולים או קבלת ההשקעות עלולה לגרום לבעיות תזרים מזומנים וחוסר יכולת העסק לעמוד בהתחייבויות.

ניהול תזרים מזומנים נכון, מספק תמונה ברורה לגבי תחזית התזרים של החברה, ומאפשר להנהלת החברה להיערך בצורה טובה ולתת את הדגשים הנכונים בניהול העסק.

משרדינו מספק שירות של ניהול תזרים מזומנים, ניהול תזרים המזומנים מתבצע באמצעות תוכנות ייעודיות המתחברות אוטומטית לחשבון הבנק של החברה, או באמצעות קבצי אקסל ייעודיים המותאמים לאופיו של העסק. דוחות התזרים מועברים על בסיס שוטף להנהלה ובנוסף אנחנו מתריעים על נקודות מהותיות הנוגעות לתזרים ומאפשרים להנהלה להיערך ולתכנן את גיוס האשראי או השקעות.

אנחנו דואגים להתאים את שירות ניהול התזרים מותאם ללקוח על פי צרכיו והיקף הפעילות.

בדיקת נאותות – Due Diligence

משרדינו מספק ליווי בתהליכי בדיקת נאותות פיננסית (Financial Due Diligence). 

בדיקת נאותות פיננסית מהווה חלק תהליך כולל של בדיקת נאותות המתבצעת לפני השקעה, מיזוג ורכישה ותהליכים נוספים הדורשים בדיקה מעמיקה של החברה. במהלך הנאותות הפיננסית המשקיע ירצה לבדוק את הדו”חות הכספיים של החברה, הנהלת חשבונות, עמידה בהתחייבויות כלפי גורמים שונים, סיכוני מס, רגולציה הקשורה להעסקת עובדים ועוד.

במשרדינו ניסיון בליווי תהליכי בדיקת נאותות גם כבודקים וגם כנבדקים. כנבדקים בבדיקת נאותות, חשוב להיערך בצורה יעילה לתהליך לספק מיצגים איכותיים ומדויקים למשקיע ולענות בצורה מקצועית על כל השאלות וזאת בכדי לאפשר לעסקת ההשקעה לצאת לפועל.

כצד בודק, חשוב לבצע בדיקה מקיפה ולהצביע על כל הסיכונים האפשריים העולים מתוך המצב הפיננסי של החברה, בין אם מדובר על חוסר התאמה בין הדוחות הכספיים והמצב הפיננסי של החברה, אי סדרים בהתנהלות שוטפת, סיכוני מס ורגולציה. בין אם מדובר על בודק או נבדק, קיימת חשיבות רבה להתנהלות יעילה ועמידה בלוחות זמנים.

תהליך בדיקת נאותות מתוכנן היטב ומבוצע בצורה מקצועית מסייע בקבלת החלטות חיוניות הקשורות לעסקאות השקעה ומיזוג ורכישה.

עבודה עם בנקים

עיקר הפעילות הפיננסית של חברות בישראל מתבצעת באמצעות חשבון הבנק: קבלת הכנסות והשקעות, תשלום משכורות, מסים , אשראי והשקעות פיננסיות. 

משרדינו מספק ליווי מלא בכל היבטי ההתנהלות עם הבנקים, החל מבחירת בנק לפתיחת חשבון, הובלת תהליכי ציות, משא ומתן על עמלות ושירותי תפעול, אשראי וכד’.

הליווי מספק הקלה משמעותית על העומס הביורוקרטי על הנהלת החברה, כך שההחלטה על פעולה זאת או אחרת יכולה להתקבל ברמה האסטרטגית יחד עם הנהלת החברה ואילו העברת החומרים לבנק, מילוי טפסים יבוצעו על ידי הצוות שלנו.

תפעול נכון ויעיל של חשבון הבנק, חיוני לניהול כספים נכון של החברה. בחברות גדולות, מנהלי חשבונות, גזברים וחשבים עובדים באופן שוטף עם הבנקים בהם מתנהלים חשבונות החברה בכדי לאפשר להנהלה להתרכז בניהול החברה ולא לתבוע בעומס הביורוקרטי. משרדינו מאפשר לחברות קטנות, שאין בידן לגייס אנשי כספים מקצועיים למשרה מלאה, להנות מאותן היתרונות של חברות גדולות ולהעביר את ההתנהלות השוטפת מול הבנקים למיקור חוץ.

צור קשר

Contact Form - Hebrew

הכתובת שלנו:

Copyright © 2024  |  Roman Tzerelshtein (CPA) 

Webdesign by MarkintoshDesign

Scroll to Top
דילוג לתוכן Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.