...
Финансовая Экспертиза

עדכון חשוב בפרשת התרומה של רומן אברמוביץ’ לזק”א:

עדכון חשוב בפרשת התרומה של רומן אברמוביץ’ לזק”א: כזכור בחודש ינואר האחרון עדכנו כי בעקבות המלחמה, נוצר סכסוך משפטי מעניין במיוחד בין איש העסקים רומן אברמוביץ’ לבנק מזרחי טפחות. העניין?סירוב הבנק להעביר תרומה של 8 מיליון שקל מאברמוביץ’ לארגון זק”א. מדוע?הבנק טען לסירוב סביר בהתחשב בסנקציות המוטלות על אברמוביץ’ באירופה, ואילו אברומוביץ טען שהסנקציות לא […]

עדכון חשוב בפרשת התרומה של רומן אברמוביץ’ לזק”א: Read More »

, , , , , , , ,
Бухгалтерия

רשות המסים הוציאה לאחרונה חוזר מיוחד שמאפשר תכנון מס חדש ומעניין כשמדובר בתרומות של נכסים לעמותות

רשות המסים הוציאה לאחרונה חוזר מיוחד שמאפשר תכנון מס חדש ומעניין כשמדובר בתרומות של נכסים לעמותות הנה איך שזה עובד:יש לכם נכסים יקרים ובעלי ערך כלכלי רב, כמו מניות או נדל”ן שקניתם בזול לפני הרבה זמן? השווי שלהם עלה בהרבה מאז קנייתם אותם? לפי החוזר החדש של רשות המסים, אתם יכולים לתרום את הנכסים האלה

רשות המסים הוציאה לאחרונה חוזר מיוחד שמאפשר תכנון מס חדש ומעניין כשמדובר בתרומות של נכסים לעמותות Read More »

, , , , , , ,
Scroll to Top
דילוג לתוכן Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.