...

Topic: החזר מס רואה חשבון

מחשבון מס

נשמח לענות על כל השאלות שלך צור קשר Contact Form – Hebrew שם פרטישם משפחהEmailנושאהודעהשליחה הכתובת שלנו: +972-53-5606631 office@tzer.co.il רחוב דוד בן גוריון 2, רמת גן, 52573ישראל Facebook Icon-instagram-1 Linkedin Icon-youtube-v

Read More »

ארגונים ללא מטרות רווח

ארגונים ללא מטרות רווח הקמה ורישום של מלכ”ר בישראל מהו המבנה התאגידי בעמותה ואילו מוסדות חייבות למנות בה? מהי תקופת הכהונה של מוסדות העמותה? פרטים הכרחיים ודגשים בכל הקשור לרישום המלכ”ר (עמותה או חל”צ) ברשות התאגידים וברשויות המס הקמה ורישום של מלכ”ר בישראל הליך רישום של מלכ”ר בישראל מתבצע תחילה ביחידת רשם העמותות והחברות לתועלת

Read More »

החזר מס

החזר מס החזר מס מיסוי פרישה מיסוי השקעות עולים חדשים דוח שנתי ייעוץ מס תכנון מס החזר מס בהתאם לפקודת מס הכנסה, נישום ששילם מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיה אמור לשלם על פי החוק, זכאי לקבל החזר מס. ניתן לבקש החזר עד 6 שנים לאחר תום שנת המס שבגינה מבקשים את ההחזר. להחזר המס מתווספים

Read More »

ניהול פיננסי‎

ניהול פיננסי‎ ביקורת הנהלת חשבונות בניית תקציב ובקרה תקציבית ניהול תזרים מזומנים בדיקת נאותות – Due Diligence עבודה עם בנקים ביקורת משרדינו מספק שירותי עריכה וביקורת דו”חות כספיים לחברות. החיוב למנות רואה חשבון מבקר ולערוך דו”חות כספיים מבוקרים נובע מחוק החברות. חברות בעלי מחזור נמוך העומד בשנת 2021 על פחות מ- 615,408 שח יכולות לפטור

Read More »

בלוג

מאמרים בלוג שלום חברים יקרים! שמי רומן צרלשטיין – אני רואה חשבון מורשה ויועץ מס. ברוכים הבאים ל”בלוג” שלנו. כאן נשתף אתכם במידע עדכני בתחום הניהול הכספי, הביקורת והמיסוי. מאמרים אלו יעניינו לא רק בעלי עסקים קטנים ובינוניים, אלא גם ארגונים ללא מטרות רווח ולקוחות בודדים.הישארו איתנו, יהיה מעניין! חלקים נושאיים ניהול פיננסי עמותות, מלכ״ר

Read More »

רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים

עסקים קטנים ובינוניים פתיחת עסק הנהלת חשבונות דיווחים לרשויות דו”חות ניהוליים מקדמות מס ביקורת הצהרת הון רישום עסקים והקמת עסק שלושת צורות ההתאגדות הנפוצות ביותר לעסקים הן: עוסק (פטור או מורשה) חברה שותפות הבחירה בצורת ההתאגדות המתאימה מושפעת בעיקר משיקולי מס, שיקולים משפטיים והיבטים נוספים שתלויים במבנה ההון העתידי, גיוס השקעות, גיוס אשראי. כמו כן, בחירת

Read More »

בית

מה אנחנו עושים השירותים שלנו ניהול פיננסי ביקורת הנהלת חשבונות בניית תקציב ובקרה תקציבית ניהול תזרים מזומנים בדיקת נאותות – Due Diligence עבודה עם בנקים ארגונים ללא מטרות רווח הקמה ורישום של מלכ”ר בישראל מהו המבנה התאגידי בעמותה ואילו מוסדות חייבות למנות בה? מהי תקופת הכהונה של מוסדות העמותה? פרטים הכרחיים ודגשים בכל הקשור לרישום

Read More »
Scroll to Top
דילוג לתוכן Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.