PreSeed

PreSeed-התאגדות כעוסק מורשה בחברת סטארטאפ בשלב ה

אנחנו מלווים מיזמים בשלבי חיים שונים, החל משלב ראשוני של גיוס Preseed ופיתוח מוצר עד ראשוני ועד שלבים מתקדמים יותר בהם החברה מגייסת השקעה בסבבי А ו-B, מעסיקה עובדים, מקיימת מספר מרכזי פיתוח ומפיקה הכנסות.

PreSeed-התאגדות כעוסק מורשה בחברת סטארטאפ בשלב ה Read More »

, , , ,