...
Консультации по налогам в Израиле

פתיחת חשבון בנק לחברה

פתיחת חשבון בנק לחברה בכדי שחברה תוכל לפעול בישראל, היא נדרשת לפתוח חשבון בנק, בבנק ישראלי. מדובר על דרישה טכנית מצד אחד, שכן ללא חשבון בנק, החברה לא תוכל להירשם במע”ם. אך מצד שני מעבר לדרישה הטכנית, במציאות של היום קשה לתאר חברה עם פעילות פיננסית בישראל ללא חשבון בנק בבנק ישראלי: תשלומי השכר, הפרשות […]

פתיחת חשבון בנק לחברה Read More »

, , , ,
PreSeed

PreSeed-התאגדות כעוסק מורשה בחברת סטארטאפ בשלב ה

אנחנו מלווים מיזמים בשלבי חיים שונים, החל משלב ראשוני של גיוס Preseed ופיתוח מוצר עד ראשוני ועד שלבים מתקדמים יותר בהם החברה מגייסת השקעה בסבבי А ו-B, מעסיקה עובדים, מקיימת מספר מרכזי פיתוח ומפיקה הכנסות.

PreSeed-התאגדות כעוסק מורשה בחברת סטארטאפ בשלב ה Read More »

, , , ,
Scroll to Top
דילוג לתוכן Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.