...

Topic: ללא קטגוריה

НКО в Израиле
ללא קטגוריה

עדכון חשוב של רשות המיסים על שינוי משמעותי בתהליך הנפקת הקבלות לתורמים, אשר צפוי להיכנס לתוקף החל מה-1 בינואר 2025

עדכון חשוב של רשות המיסים על שינוי משמעותי בתהליך הנפקת הקבלות לתורמים, אשר צפוי להיכנס לתוקף החל מה-1 בינואר 2025 עדכון חשוב של רשות המיסים על שינוי משמעותי בתהליך הנפקת הקבלות לתורמים, אשר צפוי להיכנס לתוקף החל מה-1 בינואר 2025.השינוי נועד לייעל את תהליך מימוש הזיכוי במס עבור התורמים ולהקל על ניהול רישומי התרומות עבורכם.

Read More »
Бухгалтерия
ללא קטגוריה

רשות המסים הוציאה לאחרונה חוזר מיוחד שמאפשר תכנון מס חדש ומעניין כשמדובר בתרומות של נכסים לעמותות

רשות המסים הוציאה לאחרונה חוזר מיוחד שמאפשר תכנון מס חדש ומעניין כשמדובר בתרומות של נכסים לעמותות הנה איך שזה עובד:יש לכם נכסים יקרים ובעלי ערך כלכלי רב, כמו מניות או נדל”ן שקניתם בזול לפני הרבה זמן? השווי שלהם עלה בהרבה מאז קנייתם אותם? לפי החוזר החדש של רשות המסים, אתם יכולים לתרום את הנכסים האלה

Read More »
Консультации по налогам в Израиле
ללא קטגוריה

פתיחת חשבון בנק לחברה

פתיחת חשבון בנק לחברה בכדי שחברה תוכל לפעול בישראל, היא נדרשת לפתוח חשבון בנק, בבנק ישראלי. מדובר על דרישה טכנית מצד אחד, שכן ללא חשבון בנק, החברה לא תוכל להירשם במע”ם. אך מצד שני מעבר לדרישה הטכנית, במציאות של היום קשה לתאר חברה עם פעילות פיננסית בישראל ללא חשבון בנק בבנק ישראלי: תשלומי השכר, הפרשות

Read More »
Возврат налогов в Израиле
ללא קטגוריה

חשבונאות לחברות

אנחנו מספקים שירותים שונים בתחום החשבונאות לחברות.
לחלקן כרואי חשבון מבקרים, לחלקן האחר שירותי חשבות וניהול כספים.

Read More »
ללא קטגוריה

דירה להשקעה

יש לכם דירה להשקעה שרכשם לפני שנת 2014?
כנראה שתאלצו לשלם מס גבוה יותר במכירת הדירה החל משנת 2026.

Read More »
Scroll to Top
דילוג לתוכן Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.